Vítejte na stránkách obce Obec Vidochov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Služby a poplatky

POPLATKY V ROCE 2021

Poplatek za psa

Pes 50 Kč, každý další 100 Kč. Za štěňátko do 0,5 roku neplatíte.

Poplatek za hrobové místo

Poplatek za hrobové místo na hřbitově - Vidochov 200 Kč na 10 let, Stupná - poplatek neplatíte.

Poplatek za odpad

Poplatek za odpad neplatíte. V kanceláři OÚ Vidochov je možné v úředních hodinách vyzvednout zdarma známky na popelnice podle vzorce z minulých let, tj. 15 známek na číslo popisné a topidlo + 1 známka na každého v čp. trvale hlášeného občana. Pokud Vám budou známky chybět, dokoupíte libovolný počet v ceně 70 Kč za kus, stejně tak pytel na směsný komunální odpad 70 Kč za kus.

Pronájem popelnice (120 litrů) 190 Kč, (240 litrů) 290 Kč.

I nadále samozřejmě platí: ODPAD TŘÍDÍME, TŘÍDÍME, TŘÍDÍME. 73 038 Kč to je odměna za třídění odpadů, kterou Obec Vidochov obdržela v roce 2019. Děkujeme všem, kteří snaživě třídí.

Nadále sbíráme drobný elektroodpad včetně notebooků, počítačů, mobilů a nesbíráme televize, monitory, tiskárny.

publikováno: 7. 3. 2021 17:11, Věra Poláková

Novinky z Úřadu

  • Věra Poláková

Zastupitelstvo

OBECNÍ ÚŘAD:

starostka
Věra Poláková

místostarosta
Aleš Rosa

účetní
Marie Hanušová

Úřední hodiny:

Úřad
  • OI Developer

Elektronická podatelna

Formulář slouží pro kontaktování obecního úřadu ve smyslu zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Popis postupů k získávání informací najdete zde.

Úřad
  • OI Developer

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad
  • OI Developer

Chci zařídit

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí od 13:00 do 16:00 hodin. Ve středu pak od 18:30 do 20:00.

Úřad
  • OI Developer

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
  • OI Developer

GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Úřad