Vítejte na stránkách obce Vidochov, chcete si nastavit zobrazení:

Služby a poplatky

POPLATKY V ROCE 2021

Poplatek za psa

Pes 50 Kč, každý další 100 Kč. Za štěňátko do 0,5 roku neplatíte.

Poplatek za hrobové místo

Poplatek za hrobové místo na hřbitově - Vidochov 200 Kč na 10 let, Stupná - poplatek neplatíte.

Poplatek za odpad

Poplatek za odpad neplatíte. V kanceláři OÚ Vidochov je možné v úředních hodinách vyzvednout zdarma známky na popelnice podle vzorce z minulých let, tj. 15 známek na číslo popisné a topidlo + 1 známka na každého v čp. trvale hlášeného občana. Pokud Vám budou známky chybět, dokoupíte libovolný počet v ceně 70 Kč za kus, stejně tak pytel na směsný komunální odpad 70 Kč za kus.

Pronájem popelnice (120 litrů) 190 Kč, (240 litrů) 290 Kč.

I nadále samozřejmě platí: ODPAD TŘÍDÍME, TŘÍDÍME, TŘÍDÍME. 73 038 Kč to je odměna za třídění odpadů, kterou Obec Vidochov obdržela v roce 2019. Děkujeme všem, kteří snaživě třídí.

Nadále sbíráme drobný elektroodpad včetně notebooků, počítačů, mobilů a nesbíráme televize, monitory, tiskárny.

aktualizováno: 7. 3. 2021 17:11, Věra Poláková

Novinky z Úřadu

  • Marie Hanušová

Události

obsah stránky
Úřad
  • OI Developer

Elektronická podatelna

Formulář slouží pro kontaktování obecního úřadu ve smyslu zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Popis postupů k získávání informací najdete zde.

Úřad
  • OI Developer

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad
  • OI Developer

Chci zařídit

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí od 13:00 do 16:00 hodin. Ve středu pak od 18:30 do 20:00.

Úřad
  • OI Developer

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad