Vítejte na stránkách obce Obec Vidochov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Odpady

„POMÁHEJ PŘÍRODĚ“

Drobný elektroodpad a baterie sbíráme v budově Obecního úřadu.

Škola v letošním školním roce už sbírat nebude.

Ale pozor!

Nesbírají se: autobaterie ani jiné baterie s tekutým elektrolytem, akumulátory z průmyslových podniků (nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky), plně nabité baterie, nové nepoužité baterie a baterie těžší než 1 kg.

VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ ODPADU

Obec Vidochov pořídila šedivý kontejnery na olej z domácnosti. Jeden je umístěn ve Vidochově u hřbitova, jeden ve Stupné dole na točně. Do tohoto kontejneru můžete odkládat použitý olej z domácnosti. Olej dávejte do petlahví s dobře uzavíratelným víčkem (ne do lahví po oleji, protože mají netěsnící víčka). Do tohoto kontejneru nepatří vyjetý motorový olej, ale patří sem opravdu jen tuk z domácnosti.

Děkujeme, věříme, že tuto možnost odložení nepotřebného oleje uvítáte. Už nemusíte řešit: "Kam s ním!"

Rok 2007 25 455 Kč

Rok 2008 42 226 Kč

Rok 2009 46 851 Kč

Rok 2010 53 964 Kč

Rok 2011 64 721 Kč

Rok 2012 48 528 Kč

Rok 2013 49 647 Kč

Rok 2014 39 316 Kč

Rok 2015 59 700 Kč

Rok 2016 49 609 Kč

Rok 2017 59 708 Kč

Rok 2018 65 591 Kč

Rok 2019 73 038 Kč

CELKEM 678 354 Kč

publikováno: 3. 12. 2020 14:03, OI Developer

Novinky z Úřadu

  • Věra Poláková

Zastupitelstvo

OBECNÍ ÚŘAD:

starostka
Věra Poláková

místostarosta
Aleš Rosa

účetní
Marie Hanušová

Úřední hodiny:

Úřad
  • OI Developer

Elektronická podatelna

Formulář slouží pro kontaktování obecního úřadu ve smyslu zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Popis postupů k získávání informací najdete zde.

Úřad
  • OI Developer

Poskytování informací

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Úřad
  • OI Developer

Chci zařídit

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí od 13:00 do 16:00 hodin. Ve středu pak od 18:30 do 20:00.

Úřad
  • OI Developer

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
  • OI Developer

GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Úřad